Loading

In 2014 was de bouwmarkt snel en ingrijpend aan het veranderen, niet in de laatste plaats vanwege de enorme ZZP groei in deze branche. Jongeneel moest dus ook veranderen teneinde mee te kunnen met deze ontwikkelingen. Deze video is onderdeel van een organisatiebreed event, waarin de plannen voor het ‘nieuwe’ Jongeneel werden gepresenteerd.